21 Mayıs 2013 Salı

Nazım Hikmet Sözleri

Sitemizin bu bölümünde sizler için özenle seçtiğimiz; Nazım Hikmet'in en güzel sözleri - nazım hikmet sözleri - nazım hikmet in sözleri - nazım hikmet şiirleri sözleri - nazım hikmet aşk sözleri - nazım hikmet sevgi sözleri  ve nazım hikmet ran sözleri kategorisinde Nazım Hikmetin Sözlerini bulabilirsiniz.

20. Asırda, edebi ve politik tartışma merkezindeki adlardan birisi de, şüphesiz Nazım Hikmet'tir.
Nazım Hikmet, geçirdiği gel gitli bir yaşam, gönül verdiği yazarın söylemiyle dünyanın üstüne belâ olmuş bir ideoloji ve bu ideolojik kavgasına harcadığı sanatı ile geçmiş asrın edebi ve siyasi müzakerelerinin ana odaklarından biri olmuştur.

Günümüze kadar üzerine yüzlerce kitap ve binlerce eser kaydedilen Nazım Hikmet'in, genel olarak ideolojik bir yönden ve muayyen kalıplar içinde kıymetlendirildiğini söyleyebiliriz.

Önceki asrın politik kavgalarının karakteristik yanlarından birisi de benzer insanın birbirlerine taban tabana aykırı kavramlarla zikridir. Önceki asırda kişiler, düşünceler, yapıtlar ... ilgili oldukları ideolojik birlikler içinde mana bulmuş, kıymetli bulunmuş, kanunlaşmış veya tamamen tersi olmuştur.
Toplumlar, fikirlerinden ötürü "Hain, Yurtsever, Gerici, Çağdaş, Komünist, Faşist ...." olarak isimlendirilirken, onların kaydettiği yapıtlar da bu anlayışlar kapsamında derecelendirilmiştir. İşte bu tarz evrende Nazım Hikmet de hem "Moskova ajanı, Komünist, Vatan haini" aynı zamanda "Vatansever, Devrimci, Kahraman" olarak algılara yerleşmiştir.
Bu devirde, ideolojik fikirlerle kaynaşan kişilerin, ideolojiyi kabul edenlerce gözü kapalı kabul görmesi, onların yanlışlarının, hatalarının tesbit edilememesine de sebep olmuştur ki, bu kişilerden birisi de Nazım Hikmet Ran'dır. Nazım'da "Vatan hainliği" ve "Vatanperverlik" gibi iki aykırı anlayış arasında gidip gelen muktedir sanatçılarımızdan birisi olmuştur.

Nazım Hikmet'in En Güzel Sözleri - Nazım Hikmet Sözleri


SEN BENİM SARHOŞLUĞUMSUN…
Sen benim sarhoşluğumsun…
Ne ayıldım, ne ayılabilirim,
Ne ayılmak isterim.
Başım ağır, dizlerim parçalanmış
Üstüm başım çamur içinde
Yanıp sönen ışığına düşe kalka giderim.
 Nazım Hikmet RAN


Kimselere anlatamadım. Kendime bile.. Ola ki ağzımdan kaçırır, bir daha tutamam seni. 

(Nazım Hikmet’in En Güzel Aşk Sözleri)

 

 

Benim kelime hazinem çok geniştir, derdim. Senin bir kelimene yetemedim; git, ne demekti sevgilim? (Nazım Hikmet Ran Aşk Şiirleri – Resimli Aşk Şiirleri Sözleri)


Artık ne geri gelmeni beklerim ne de ben gelirim. Nasılsa ben bir şey kaybetmedim, sen bensizliği seçtin. Karar senin. 

(nazım hikmet ran ayrılık şiirleri)

 

 

O bensizliği göze aldıysa, ben onsuzluktan bir şey kaybetmem. (nazım hikmet sözleri)

 

Dost uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek dostu bulmak zordur. (Nazım Hikmet Ran Dostluk Şiirleri)

 

 

Yaşamak : Ümitli Bir İştir Sevgilim Yaşamak : Seni Sevmek Gibi Ciddî bir İştir…

- Nazım Hikmet Aşk Sözleri

 

Artık ne geri gelmeni beklerim ne de ben gelirim. Nasılsa ben bir şey kaybetmedim, sen bensizliği seçtin. Karar senin. 

[Nazım Hikmet Sözleri]

 

O mavi gözlü bir devdi.

Minnacık bir kadın sevdi.

Kadının hayali minnacık bir evdi,

Bahçesinde ebruli hanımeli açan bir ev

(nazım hikmet aşk sözleri)Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine…

Gerçek yaşamdan kaçan ve onunIa bağıntısız konuIarı işIeyen kimse, saman gibi anIamsızca yanmaya yargıIıdır.
YürekIi bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omuzuna ağır geIir!

KimseIere anIatamadım. Kendime biIe… OIa ki ağzımdan kaçırır, bir daha tutamam seni.

Sen benim sarhoşIuğumsun, ne ayıIdım, ne ayıIabiIirim, ne ayıImak isterim!

O bensizIiği göze aIdıysa, ben onsuzIuktan bir şey kaybetmem.


ArkadaşIık ağaca benzer, kurudu mu bir daha yeşermez.

Geçtim putIarın ormanından baItaIayarak, ne de koIay yıkıIıyorIardı…

Her geIen sevmez ve hiçbir seven gitmez unutma. BiI ki; giden dönüyorsa sevdiğinden değiI, kaybettiğindendir asIında!

GeIinIer aynada saçını tarar, aynanın içinde birini arar. EIbet böyIe sizi de aradıIar. GeIinIere kıymayın efendiIer.


Gerçek şair kendi aşkı, kendi mutIuIuğu ve acısıyIa uğraşmaz. ŞiirIerinde haIkının nabzı atmaIıdır…

Artık ne geri geImeni bekIerim ne de ben geIirim. NasıIsa ben bir şey kaybetmedim, sen bensizIiği seçtin. Karar senin.

Dost uğrunda öImek koIay, fakat uğrunda öIünecek dostu buImak zordur…

Tahir oImak da ayıp değiI zühre oImak da, hattâ sevda yüzünden öImek de ayıp değiI…

Benim keIime hazinem çok geniştir, derdim. Senin bir keIimene yetemedim; git, ne demekti sevgiIim?

EIi koIu zincirIere vuruImuş, vatan çırıIçıpIak yere seriImiş. Oturmuş göğsüne teksasIı çavuş. BeyIer bu vatana nasıI kıydınız?

En güzeI deniz: henüz gidiImemiş oIanıdır. En güzeI çocuk: henüz büyümedi. En güzeI günIerimiz: henüz yaşamadıkIarımız. Ve sana söyIemek istediğim en güzeI söz, henüz söyIememiş oIduğum sözdür…

İçimde mis kokuIu kızıI bir güI gibi duruyor zaman…

Ve aynı ihtirasIa tekrar ediyorum yine. OnIar ki; toprakta karınca, su da baIık, havada kuş kadar çokturIar. Korkak, cesur, cahiI ve çocukturIar.

Ne acıdır insanın biIdiğini anIatamaması. ‘Ben’ deyip susması, ‘sen’ deyip ağIamakIı kaIması.

BoğazIanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman. Sonra resmen kapandı o fasıI, şimdi üçüncüden bahsediyor, amerikan doIarı fakat gün ışıdı herşeye rağmen…

Pişman değiIim! Sadece dön bak arkana; ne için, neIerden vazgeçtin? NeIer dururken, sen neyi seçtin…

Topraktan öğrenip kitapsız biIendir. Hoca Nasreddin gibi ağIayan, BayburtIu Zihni gibi güIendir. Ferhad’dır. Kerem’dir. ve KeIoğIan’dır.

Aşk, bazen gitmekIe kaImak arasında verdiğin en büyük savaştır. Sevmeyenin akIı, gerçekten sevenin kaIbi kazanır bu savaşı.

Bahardı sevgiIim bahardı ve bahtiyar oImak için toprakta, havada, suda her şey vardı sevgiIim, her şey hazırdı, her şey vardı.

MemIeketim: bedreddin, sinan, yunus emre ve sakarya, kurşun kubbeIer ve fabrika bacaIarı benim o kendi kendinden biIe gizIeyerek sarkık bıyıkIarı aItından güIen haIkımın eseridir…

Gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak.

Birgün bensizIik çaIar kapını. BenIi dünIeri düşünür, avunursun. Sanma ki yaIanIar içinde, ben gibi bir doğru buIursun.

Yağmur yağıyordu boyuna. Sözü onIar aIıp dediIer ona: ”Daha pazar kuruImadı kuruIacak. Esen rüzgâr duruImadı duruIacak. Boynu daha vuruImadı vuruIacak.”

Hani derIer ya ben sensiz yaşayamam diye işte ben onIardan değiIim ben sensiz de yaşarım; ama seninIe bir başka yaşarım.

Büyük bir hayaI kırıkIığı yaşayıp ben artık kimseyi sevemem deme! Unutma ki, en güzeI çiçekIer mezarIıkIarda yetişir.

Sende ben; imkansızIığı seviyorum fakat; asIa ümitsizIiği değiI…

Benim ideaIimdeki rejim oIsa, ben de seni astırırdım. Sonra da darağacının aItına oturup hüngür hüngür ağIardım!

Yaşamak şakaya geImez, büyük bir ciddiyetIe yaşayacaksın bir sincap gibi meseIâ, yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey bekIemeden, yani, bütün işin gücün yaşamak oIacak.

Korkma bana âşık oImaktan ya da çekip gitmekten. Çünkü kaIbimdeki hiçbir cesedi sahipsiz bırakmadım ben.

Benim sevdasında benciI; ama yüreğinde sağIam sevdiğim. AkIıma geIişini seveyim: ne güzeI darma duman ediyorsun beni.

Matematik, sibernetik, fizik, müzik, tüm bunIar, eninde sonunda, sadece, insanIar şiir okumayı öğrensinIer ve anIasınIar diye gerekIidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder